KOSTPRIJS cursus herborist (2020)

(3 x) 120 € per theoretische module (jaargang 2020, 3 modules van 6 lessen);
150 € voor de praktijkmodule (5 lessen), of 30 € per praktijkles.
Telkens op voorhand te betalen (je krijgt bij je inschrijving een instructiemail, en een wegbeschrijving).

Je bent niet verplicht om de drie theoriemodules te volgen, maar het is logisch om dat wel te doen.
Wie een voorgaande module gevolgd heeft, krijgt voorrang bij inschrijving op de volgende module.
Module 1 gaat vooral over inhoudsstoffen, en kan als stand-alone gevolgd worden.
Voor Module 2 en 3 is een voorkennis van inhoudsstoffen vereist.

Het aantal plaatsen voor de theorielessen is beperkt tot 16 personen.
Het aantal plaatsen voor de praktijklessen is beperkt tot 8 personen. Wie ineens voor de 5 lessen inschrijft krijgt voorrang.

Inbegrepen:
* begeleidende lesteksten op papier
* leslokaal
* les- en voorbereidingsuren docent
* labo-materiaal voor de praktijklessen
* grondstoffen voor de praktijklessen

Niet inbegrepen:
* eventuele lessen/wandelingen op verplaatsing, voor zover die een kostprijs hebben
* grondstoffen en werkmateriaal voor preparaten die je thuis maakt.