KOSTPRIJS cursus herborist (2020)

(3 x) 120 € per theoretische module (jaargang 2021, 3 modules van 6 lessen);
Telkens op voorhand te betalen (je krijgt bij je inschrijving een instructiemail, en een wegbeschrijving).

Je bent niet verplicht om de drie theoriemodules te volgen, maar het is logisch om dat wel te doen.
Wie een voorgaande module gevolgd heeft, krijgt voorrang bij inschrijving op de volgende module.
Module 1 gaat vooral over inhoudsstoffen, en kan als stand-alone gevolgd worden.
Voor Module 2 en 3 is een voorkennis van inhoudsstoffen vereist.

Het aantal plaatsen voor de theorielessen is beperkt tot 12 personen.

Inbegrepen:
* begeleidende lesteksten op papier
* leslokaal
* les- en voorbereidingsuren docent

Niet inbegrepen:
* eventuele lessen/wandelingen op verplaatsing, voor zover die een kostprijs hebben
* facultatieve praktijklessen